How to Spread the Message of Love

Opgevoed door een liefhebbende kerk door middel van prachtige uitgaven, hunkeren onze harten ernaar de warmte van een liefhebbende God te voelen. Toch zijn menselijke wezens geschapen geesten. Veel spirituele mensen ontvangen goddelijke boodschappen, zij het tijdens droomtoestanden of tijdens meditatie. De vraag die een mens van welke godsdienst dan ook zich zou stellen, kan aan deze boodschappen meer belang worden gehecht dan zij krijgen?

Theologen hebben geworsteld met het beantwoorden van deze vragen. Hun antwoorden kunnen liggen in het moment van incarnatie. Maar de boodschap moet zeker op een persoonlijk en menselijk niveau aan de mensen overgebracht kunnen worden. Daartoe moet men begrijpen hoe kostbaar deze momenten zijn, wat tot uiting komt in onze dagelijkse vieringen.

Ik zou graag een paar belangrijke tips willen delen over hoe je de boodschap van liefde en leiding kunt verspreiden door middel van een Mala of Shamballa armband.

1. Bevorder Liefde

Je liefdesrelatie met God moet gematerialiseerd worden. Bovendien kunt u deze promotie starten door middel van Mala armbanden. Uw vrienden, geliefden, collega's en familieleden moeten op de hoogte zijn van dit belangrijke aspect. Er is geen betere manier om deze liefdesrelatie te promoten dan door een eenvoudige boodschap op het kussentje van een rubberen polsbandje te laten rusten of te benadrukken.

2. Expressieve Prints

De kleur groen wordt beschouwd als een teken van hoop, geluk en geluk. Ambedkar heeft zelf groen in zijn naam gebruikt. De kleur groen is echt een uitstekende boodschap om naar mensen over de hele wereld te sturen. De knop houding in de armband, de boodschap weerspiegelt de hoop in onze relatie met de almachtige.

3. Onmiskenbaar Ware Liefde

Mocht een persoon dit kunnen bewijzen door onsterfelijke liefde, dan zou een roze Mala of een gele Shamballa de volgende stap moeten zijn in goddelijke ontwerpen. De kleur roze staat voor zuiverheid en aughara. Het bevordert dus de spirituele vermogens nog meer dan zijn lichtblauwe tegenhanger. En wat de Shamballa steen betreft, zijn rode vorm is belangrijk om mogelijke gloeilampen van devotie te werpen.

4. Aughra

Dit is een van de meest significante stenen in de Abrahamitische religies. Hij was in staat om theistine relikwieën van die tijd, die geometrische patronen vertoonden, te interpreteren. Hij vervaardigde ook been armbanden en amuletten van olijfhout en ivoor. Toen de potten niet meer in de mode waren, bood de jonge Abraham Izaäk het loflied voor de Heer aan. Toen Izaäk zijn zonen de lofzang opdroeg, werden zij omringd door edelstenen en smaragden, opdat zij een voortbrenger van wijsheid en kennis zouden blijken te zijn.

Voor de Oude Egyptenaren zou het leven enigszins normaal zijn geweest als zij hadden geleefd in een maatschappij waar mensen volmaaktheid bereikten door spirituele begaafdheid. Hoewel zij in de eerste plaats leefden van het nastreven van goud, zilver, paarden, geiten, schapen, of aarde-werken (atin, vuur, lucht, aarde, enz.) waren de Oude Egyptenaren bekend met verschillende andere, op de een of andere manier aanvaardbare substituten voor deze natuurlijke hulpbronnen.

De cijfers van het leven in Egypte strekten zich uit tot de perioden van geboorte, baring, einde van het kind en de periode van ouderdom. De oude Egyptenaren gaven de voorkeur aan het leven door te leren door lezen en ervaring. Zij keken naar de sterren, volgden de maan, en leerden door ervaring wanneer zij hun jongen moesten voeden en verzorgen.

Het idee van leren door ervaring, door "natuurlijke geboorte" of "natuurlijke intelligentie" werd nog steeds gebruikt in de conceptualisering van de Egyptische moederschapspraktijk.Samen met de viering van het nieuwe leven hielden de Egyptenaren er complexe verhandelingen op na over de ziel in relatie tot de verschillende leden van het lichaam, de emoties en de geest. Zij beschouwden deze consumeerbare fysieke exoskeletten tot in de privé-delen, die nergens op het lichaam discrete sporen nalieten, als de goddelijke stem die bedoeld was om privé te zijn voor de door God gegeven individuen.

Als wij meer als de Oude Egyptenaren willen zijn, zouden wij er goed aan doen te overwegen de Siciliaanse manier van leven en van symbolen gebruiken over te nemen. Hoewel er talrijke historische voorgangers zijn van de hedendaagse Verenigde Staten van Amerika, moeten wij manieren vinden om werkelijk uniek te zijn, om meer uit te stralen dan nodig is, om erop aan te dringen meer None-Other te zijn dan voorbeeldig.